Multifokal Cam Nedir Ne Demek?

İlk etapta kısaca anlatmak gerekirse tek cam üzerinde uzak orta ve yakın alanları net bir şekilde görebileceğiniz Bifokal cam gibi üzerinde tırnak şekliinde penceresi olmayan düz görünümlü cama Multifokal - Progresif cam denir?  İlk etapta alışması ortalama olarak 1 hafta kadar zaman almaktadır. Bu bir hafta içerisinde baş ve göz hareketleri daha sağlıklı bir şekilde oturmakta ve gün geçtikce görüş kalitesi de artmaktadır. 

İlk haftalarda genelde hastalarda yerlerde kayma şikayeti gelmektedir bunun sebebi ise göz hareketi ile yere bakıldığı zaman göz bakış olarak yakın penceresine düşmekte ve yerin mesafesinin 1.5 - 2 metre olduğunu düşünürsek yakın numarası fazla gelmekte ve yerde kayma yapmaktadır. Yine zamanla yere bakış şeklini öğrenerek yerde ki kaymalarda son bulmaktadır. 

Neden insanlar yakın ve uzak bir arada gözlük kullanma ihtiyacı hissederler. Bu makalemizde bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız.

 

Günümüzde çağdaş insan toplulukları yaşam kalitelerini artırmaya yönelik bir çok ürünü hayatlarına yerleştirmektedirler. Tabi ki bu konu

gözlük kullanıcıları ile ilgili gelişmeleri de paralelinde getirmiştir.

 

Ametrop yani herhangi bir kırma kusuruna sahip olmayan insanlar 40'lı yaşlarında presbiyopi, yani yaşa bağlı olarak göz içi lensinin

esnekliğini yitirmesinden dolayı yakını görememe gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. 

 

Tabi bu durum miyop ve hipermetrop gözlük kullanıcıları içinde geçerlidir. 

 

Multifokal olarak adlandırılan ikisi bir arada camlar genellikle 40 lı yaşlardan sonra gözlerin yıkını görme problemi ile kullanımı başlar.

 

Bu problem yaşla orantılı olarak artarak devam eder presbiyopi olarak adlandırılan bu fizyolojik durum sebebi ile kişi sahip oldugu uyum gücünü

maxsimim ölçüde kullanmaya başlar.

 

Yaş ilerledikce sahip oldugu akomodasyon gücü sürekli düşerek devam eder presbiyopi geliştikce tek odaklı camlardan yani yakın ve uzak  gözlüğü diye

adlandırdıgımız gözlüklerin kullanımı oldukca zorlaşır bu kişilerin günlük yaşam ve aktiviteleri gözlük takıp çıkarmakla geçer sürekli gözlükle meşgul

olmaktan dolayı dikkat dagınıklıgı ve bir takım olumsuzluklarla karşılaşılır .

 

Presbiyopiden başka konverjans dengesizligi olanlarda şaşılıkta ve genç afaklarda iki gözlük ihtiyacından dolayı nadir de olsa multifokal cama ihtiyaç duyulabilir.

 

Farklı mesafelerde farklı numara ihtiyaçları ile iki farklı numara  camı aynı çerçeveye takma fikri ilk olarak 1784 yılında Benjamin Franklin bulmuştur.

 

Benjamin Franklin in biofokal camları buluşu ile birlikte multifokal camlardaki gelişme günümüze kadar gelmiştir.